Brand

En brandvarningsanläggning är ett alternativ till de konventionella brandlarmssystemen. Utformningen av ett brandvarningslarm kan göras som ett fristående system med egen centralenhet och sektionsindelning eller anslutas till ett inbrottslarm. Förmedling sker i regel till till vaktbolag förutom den lokala indikeringen. Brandvarningslarm är ett system för tidig upptäckt av rök med rökdetektorer för skydd av personer och egendom.

Höger kolumnbild