Passersystem

VAKA är ett passersystem som utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad såväl som på en lång rad innovativa funktioner.
Med VAKA slipper du kravet på separat server/dator för att drifta systemet, inte heller krävs någon licenshanteringen eftersom allt är inbyggt i systemet. Allt detta sparar mycket tid för att  komma igång och för den löpande driften.

Höger kolumnbild